http://konst.beritgabrielsson.se/#0

GALLERI

Berit Gabrielsson

 

Bildkonsten

 

Som självlärd, intuitiv och frisinnad skaperska med känsla för det surrelistiska blir mina bilder av skiftande slag och med oförutsägbara motiv. Färgflödesrika eller blyertsgrå.

De olika teknikerna är renodlat akryl, tusch, blyerts eller fritt och vilt blandat. Min experimentlust bidrog till att jag började skapa "skrynkelbilder". Där jag förenklat beskrivet skrynklar ihop en påbörjad målning på papper och drar den genom en mangel för att sedan måla vidare. Jag har även börjat använda digitalkamera allt mer och ofta i experimentellt och sökande syfte. Ibland arrangerar jag en bild.

Jag är inte intresserad av att enbart återge den synbara verkligheten. Söker hellre en väg att skapa viss mystik i det "vanliga" motivet. Vill gärna överraska då det för mig är tecken på mer liv än om man fastnar i en bestämd mall. Även om en bild kan vara en låst pose/scen kanske den öppnar upp tankar och känslor hos betraktaren.

 

Frågan som en skapande människa bör ställa sig är:

VAD vill jag med skapandet? För min del vill jag berätta om den inre människans möjligheter. Helt outbildad och utan nämnvärt stöd men med tilltro till min intuition har jag förmått att skapa en del sällsamma bilder som jag hoppas ska ge något annorlunda till betraktaren. Kanske viss vägledning att möta sig själv.