GALLERI

Berit Gabrielsson

 

Om mig

 

Född 1948 i Haparanda.

Självlärd bildkonstnär och amatörskrivare med författardrömmar.

Har varit kreativ större delen av mitt liv och ser skapandet som mitt hjärtas röda väg där jag går utan färdbeskrivning och med absolut tillit till min intuition. Det finns en andlig dimension i de skapande processerna. Ett slags förunderligt flöde som jag kommer in i. Ett land utan gränser och med stigar mot bortom. Tre M har betydelse för alstrens tillblivelse.

 

MÖTEN. Inte enbart med människor utan det kan även handla om att möta naturen. Träden är för mig besjälade väsen och jag har alltid drömt om att få äga ett träd. Möten kan också vara med gåtfulla varelser i natt och dagdrömmar.

 

MUSIK. Har en speciell förmåga att ta sig in i de mest oåtkomliga och hemliga inre rum och beröra. Ibland kan tystnaden vara som den skönaste musik.

 

MYSTIK. Allt kan inte förklaras och förstås. Jag är en intuitiv människa som lyssnar och läser av tillvaron på olika sätt. Livet handlar inte bara om de nu levande utan även om liv före livet och efteråt. Det finns en tidlöshet och ibland en närhet till det som inte påtagligt syns men intutivt anas.